Przejdź do stopki

Informacje o jednostce

Treść

HISTORIA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W IMIELINIE

Historia przedszkola w Imielinie sięga roku 1927, kiedy Urząd Wojewódzki założył ochronkę dla 60 dzieci. Ochronka mieściła się w ówczesnej Szkole. Przez kolejne lata ochronkę przekształcono w Państwowe Przedszkole, które siedzibę miało w domach prywatnych, a potem w Szkole Podstawowej przy ul. Krakowskiej ( obecnie Sapety), a następnie w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Oświęcimskiej ( obecnie Imielińskiej).

W między czasie w roku 1995 Imielin, zostaje wyłączony z Mysłowic i uzyskuje ponownie samodzielność. Nasze miasto zaczyna się rozwijać i inwestuje w nowe obiekty użyteczności publicznej, między innymi w nowy budynek przedszkola.

W styczniu 2010 roku świętowaliśmy otwarcie budynku Przedszkola Miejskiego w Imielinie przy ul. Wojciecha Sapety 10, co zbiegało się z 15 rocznicą samodzielności Miasta Imielin.

Nowy budynek przedszkola otwierali wówczas: była dyrektor przedszkola Pani Halina Wachowiak, burmistrz Miasta Imielin Jan Chwiędacz, Przewodnicząca Rady Miasta Bernadeta Ficek.

W nowym budynku przedszkola przygotowano 7 sal zajęć dla 175 dzieci.

Stale rozrastające się miasto, wzrastająca liczba mieszkańców Imielina, a co za tym idzie liczba dzieci, do tego zmiany w reformie oświaty spowodowały, że liczba przedszkolaków stale wzrastała. W miarę potrzeb adoptowano niektóre pomieszczenia na sale przedszkolne i obecnie mamy w budynku 10 sal zajęć, do których uczęszcza 243 dzieci 3,4 i 5 letnich.

Dzieci starsze 5 i 6 latki uczyły się i bawiły w salach w budynku ówczesnego Gimnazjum w Imielinie przy ul. W. Sapety 8.

Od 01.09.2018r dostajemy w trwały zarząd budynek przy ul. Dobrej 2. Tam przeprowadzamy najstarsze oddziały 5 i 6 latków z budynku przy ul. Sapety 8. Ponieważ oddziały najstarsze liczyły 150 dzieci 5 i 6 letnich zajmujemy również 3 sale w budynku Hali Sportowej na ul Miarki. Obecnie do przedszkola w Imielinie uczęszcza 383 dzieci.

Rok 2020, to rok jubileuszowy: świętujemy 25 -lecie samodzielności Miasta Imielin i 10- lecie nowego budynku Przedszkola Miejskiego w Imielinie.

Wszystkie przedszkolaki dzisiaj chcą podziękować za ten budynek i przychylność władz Miasta w wspieranie działalności przedszkola. Nie trzeba chyba przekonywać, że inwestowanie w najmłodsze pokolenie się opłaca.

Przedszkole to pierwszy etap edukacji- Rodzice oddają nam pod opiekę swoje skarby można powiedzieć diamenty, a my nauczyciele wychowania przedszkolnego nadajemy im pierwsze szlify, obserwujemy, odkrywamy i rozwijamy ich talenty i zdolności. Dopiero z tymi pierwszymi szlifami dzieci przechodzą do szkoły aby dalej się rozwijać.

Mury budynku przedszkola są świadkiem licznych planowanych wydarzeń, zajęć i uroczystości. Nasze przedszkole jest otwarte dla gości, zapraszamy przedstawicieli różnych zawodów, aktorów z przedstawieniami teatralnymi, muzyków, a także członków rodzin na przedstawienia wykonywane przez dzieci. Współpracujemy również z środowiskiem lokalnym i placówkami oświatowymi w Imielinie. Przedszkolaki biorą udział w występach dla mieszkańców Imielina, np. co roku na Kopcu Wolności, występowały również w D. K. Sokolnia dla emerytów i rencistów. W ramach zajęć odwiedzamy budynki użyteczności publicznej i pobliskie zakłady pracy, rzemiosła poznając prace dorosłych. Chętnie też jeździmy na wycieczki, gdzie możemy obcować z przyrodą lub historią naszego regionu i kraju.

Przedszkole Miejskie nr 1 w Imielinie posiada:

Certyfikat honorowego przyjaciela fundacji "Bliżej szczęścia"

Certyfikat Przedszkole Przyjazne Środowisku - Przedszkolny Ośrodek Edukacji S. C. Myszków

Certyfikat "Bezpieczniki TAURONA . Włącz dla dobra dziecka"

Certyfikat "Eko Ty - Eko Ja" - Master Odpady i Energia

Certyfikat "Bezpieczna Placówka Oświatowa"

Certyfikat "Dodaj język polski do ulubionych"

Certyfikat "Przedszkole Talentów" - Studium Prawa Europejskiego

Certyfikat "Kubusiowi Przyjaciele Natury"

Certyfikat "Przedszkole Przyjazne Dzieciom"

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/300/2022 Rady Miasta Imielin z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany nazwy
Przedszkola Miejskiego w Imielinie, ul. Wojciecha Sapety 10,

z dniem 01 stycznia 2023 r.,

zmieniono dotychczasową nazwę Przedszkola Miejskiego w Imielinie ul. Wojciecha Sapety 10 na:

Przedszkole Miejskie nr 1 w Imielinie.

 

 

3076