Przejdź do stopki

Majątek trwały

Treść

Przedszkole Miejskie nr 1 jest jednostką organizacyjną Miasta Imielin. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, nie posiada osobowości prawnej.

Dyrektor szkoły sprawuje zarząd na czas określony nieruchomością gruntową zgodnie z zasadami określonymi w art. 43 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nieruchomość położona jest w Imielnie przy ul. Sapety 10 o powierzchni 5296 m2. Wymienioną nieruchomość stanowi działka nr 1503/82 objęta księgą wieczystą nr 21872 (km. 13 obręb Imielin).

Na nieruchomości znajduje się budynek dwukondygnacyjny murowany,  podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 1495 m2.

Budynek Przedszkola Miejskiego w Imielinie przy ul. Dobrej 2 obejmuje działkę nr 1450/368 o powierzchni 1376 m2 (nr księgi wieczystej: KA1L/0034529/4).

Na nieruchomości znajduje się budynek jednokondygnacyjny o powierzchni 406,20 m2.

Wartość majątku trwałego wynosi 7 372 011,26 zł.


 

3076